Thursday, April 24, 2008

روز كار و كارگر در ايران و جهان / قسمت اول

آقا، نمي‫خواهد به جاي يك روز پر از نشاط، يك هفته بي حال و كم رمق داشته باشيد؛ و به عبارت ديگر، اصلا جالب نيست فقط بعد كمي قضيه پر رنگتر شود!

روز كارگر را مي گويم. تا آنجاييكه مي دانيم روز اول ماه مي(May Day - 12 ارديبهشت) عنوان روز جهاني كار و كارگر است و با اينكه كلا هويت و رنگ و بوي چپي دارد، در اكثر كشورهاي غيركمونيستي اين اجازه را به كارگر مي دهند كه حداقل در اين روز هر چه دل تنگش مي خواهد، آزادانه و بدون ترس و تشويش، به كارفرمايش و ديگر افراد حامي كارفرما بگويد.

حالا شما نگاهي بيندازيد به زمانبندي ارائه شده از سوي ستاد مركزي گراميداشت هفته كارگر براي هفته مزبور كه از امروز شروع مي‫شود و اهمييت قضيه از نوع و كيفيت فكس و اسكنش معلوم است؛ من هم فقط پرينت اسكرين كردم! در مورد عناوين روزها و ريز برنامه‫ها توضيح و صحبتي ندارم، ولي توجهتان را به ويژه به ديدن ستون "سازمانهاي حمايت كننده و پشتيبان" دعوت مي كنم! و البته نگاهي هم بيندازيد به برنامه اصلي روز پنجم كه در روز زنان و كار مي‫باشد!

با رسيدن روز كارگر معمولا قضيه تشكلها و اصناف مستقل كارگري در اذهان زنده مي شود. پس از ذكر مطلب زير به طور اجمالي، به تاريخچه روز كارگر در گوشه و كنار جهان پرداخته خواهدشد.
مدتي است كه مي خواهيم استراتژي منابع انساني يك شركت بزرگ را تدوين كنيم، هر موقع مي خواهيم در نقاط ضعف خود به نبود شوراهاي صنفي مستقل كارگري و مصاديق آن اشاره‫اي بكنيم، مي‫دانيم كه بهتر است اشاره نكنيم! چون كه حذف خواهدشد؛ در حالي كه مي دانيم چنين فقداني، استراتژي را هرچقدر هم روي آن درست و حسابي كار شده‫باشد، تبديل خواهد كرد به يك تكه كاغذ كه هيچ‫كدام از اهداف و چشم‫اندازهايش عملي نخواهدشد، چون انسان با ابزار و تكنولوژي مشابه نيست.

روز كارگر در گوشه و كنار جهان

اتحاد جماهير شوروي سابق:
روز كارگر يكي از تعطيلات رسمي بوده كه در آن جشنهاي عظيمي در مركز شهرهاي بزرگ زير نظارت دولت و ارگانهاي دولتي برگزار مي شد‫ و براي اولين بار در اول مي 1917، به طور رسمي و آشكار برگزار ‫شده‫است.

بلوك شرق سابق:
مراسم روز كارگر در اين كشورها همانند شوروي، كاملا دولتي و تحت نظارت حزب كمونيست بوده و برنامه هاي آن عبارت بوده از سان گرفتن رؤساي دولت و حزب از رژه‫هاي كارگري و ...

هند:
مراسمهاي مربوط به اين روز در هندوستان، براي اولين بار در يك مي 1921 و در مدرس برگزار شده‫ كه با گرفتن رنگ سياسي، پرچم سرخ رنگ كمونيستي هم به اهتزاز درآمده و در آن خواسته‫هايي همچون افزايش دستمزد و اتحاد كارگران جهان جهت به دست آوردن استقلال به عنوان شعار گفته شده است.
روز كارگر هم اكنون نيز در هند به حالت جنش نمادين ملي درآمده و با نامهاي روز گجرات و يا ماهاراشترا هم شناخته مي شود. همانطور كه مشخص است اين مراسم معمولا توسط احزاب كمونيستي برگزار مي شود كه ممكن است بعضي اوقات قدرت اجرايي هم داشته باشند و بدينجهت در جهان بي‫نظير است.

نپال:
از سال 1963 مراسم ويژه روز مي در نپال هم برگزار مي شود.

چين:
در چين روز كارگر با شكوه‫تر (و البته دولتي تر) از ديگر كشورهاي جهان است و به عنوان روز آغازين يكي از سه هفته طلايي چين شناخته مي‫شود. كار از اول ماه مي كه با نام روز وو-يي شناخته مي‫شود به مدت يك هفته تعطيل مي‫شود؛ اين هفته كه روز چهارم آن روز جوانان نيز هست؛ به كارگران گفته مي‫شود برويد خوش باشيد و آنها هم فقط به مسافرت و گشت و گذار مي روند، چون حزب كمونيست بيدار است!!

آلمان:
روز كارگر در آلمان يك روز ملي مي‫باشد. شهر برلين شاهد تاريخي گردهمايي‫ها و تظاهرات عظيم ويژه اين روز بوده كه توسط اتحاديه‫هاي كارگري و احزاب سياسي و ديگر گروههاي راديكال چپ و مستقل برگزارشده‫اند. البته از سال 1987 كه در پليس به مقابله با اين تجمعات پرداخت و شورشهايي هم در كوچه-پس كوچه‫هاي برلين غربي به وقوع پيوست، دنيا در اين روز نيم نگاهي به اين شهر دارد.
البته در سالهاي اخير، مراسم اول مي در برلين آرامتر برگزار شده، ولي به علت مواجهه نئونازي‫ها و افراطي‫هاي دست‫راستي در سراسر آلمان با چپي‫ها(جهت كل-كل كردن!) اغتشاشاتي هم به وقوع پيوسته‫است كه حوادث 1998 و 2005 لايپزيك مهمترين آنها مي‫باشد.
البته اتفاقات 1987 اولين مورد از اين دست در برلين نبوده، چون در حوادث خونبار 1929، به دليل ممنوعيت تجمعات و اجراي مراسم از سوي دولت سوسيال دموكرات و از طرف ديگر اصرار حزب كمونيست kpd ، 32 تظاهركننده، كارگر و ناظر ماجرا توسط پليس كشته‫ و 80 نفر ديگر به شدت مجروح شدند و از اين واقعه در آلمان با عنوان بلوتماي( مي خونين) ياد مي‫شود.

...
به تاريخچه و چگونگي برگزاري روز كارگر در ايالات متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و تركيه در روزهاي بعد پرداخته خواهدشد. اين را هم بگويم كه به كمونيسم علاقه‫اي ندارم ولي معتقدم انسان سرمايه اصلي هر كسب و كاري است كه بايد حق و حقوق او را بايد به رسميت شناخت و هرگز نبايد استثمار شود.


منابع:
http://en.wikipedia.org/wiki/May_Day
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Workers

No comments:

امتيازدهي به وبلاگ

لطفا پس از بازديد، به اين وبلاگ امتياز دهيد: (لينك مستقيم صفحه امتيازدهي)