Sunday, December 30, 2007

نكاتي كه رعايت نمي شود

بنا به گفته گراهام پيچر، نوآوري (innovation) عبارتست از هنر انجام چيزي كه قبلا انجام داده نشده!
البته در مقاله Thinking differently هم به حرفهاي فردي بنام ماشلكار اشاره شده كه گفته حاصل نوآوري بايد به صورت ايجاد ارزش براي ذينفعان باشد و البته آقاي دراكر معروف كه سختگيرتر است، نوآوري را ابزاري براي كارآفرينان مي دانسته و مي گويد نوآوري فقط در صورتي به وقوع مي پيوندد كه منجر به كسب و كار و يا خدمات متفاوتي شود.
با اين اوصاف نمي توان به افرادي كه همان كارها و خط مشي هاي متفاوت ولي بدتري را نسبت به روشهاي منسوخ و مسخره قبلي، دنبال كرده و وضع را بسيار بدتر مي كنند نوآور گفت.
به هرحال ما روشهاي و هنرمندان زيادي را دور و برمان مي بينيم كه كارهاي متفاوتي مي كنند ولي خبري از ارزشي كه ذكر شد، نيست! به نظر، برخي از ده نكته و مرحله اي را كه افراد نوآور ديگر، در ماوراي مرزها انجام مي دهند، رعايت نمي كنيم:

ده مرحله نوآوري:

1- شك داشتن به درستي انجام امور
2- جديت و اشتياق
3- گستاخي و جرأت بازي با آتش
4- نتايج عيني و قابل مشاهده نيستند
5- تحمل كردن كسب و كار فعلي
6- به قبلي مي ارزد؟
7- آغاز پرداخت ديون
8- زمانبر بودن
9- ممكن است ايده بدي نباشد
10- بله! جواب مي دهد

مآخذ:
1) Innovation in a nutshell
2) Thinking differently

Thursday, December 20, 2007

آخرين متد سازماندهي و برنامه ريزي نيروي انساني

اين روزها بيشتر مشغول مطالعه و ...خواني هستم و خودم نمي توانم مطلب توليد كنم! در نتيجه مجبورم اين كار را outsource كرده و از يك نوشته جالب در مورد برنامه ريزي نيروي انساني و تطابق شغل و شاغل، كه زحمت ترجمه آنرا يك ناشناس كشيده و از طريق صنعت فوروارد بدستم رسيده است، كمك بگيرم:

چگونه جای مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم:

1. 400 آجر را در اتاقی بسته بگذار.
2. کارمندان جدید را در اتاق بگذار و در را ببند.
3- آنها را ترک کن و بعد از 6 ساعت برگرد.

سپس موقعیتها را تجزیه تحلیل کن:

الف: اگر آنها آجرها را دارند می شمرند آنها را بخش حسابداری بگذار.
ب: اگر آنها از نو (برای بار دوم) دارند آنها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذار.
ج: اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند،(گند زده اند) آنها را در بخش مهندسی بگذار.
د: اگر آنها آجرها را به طرز فوق العاده ای مرتب کرده اند آنها را در بخش برنامه ریزی بگذار.
ه: اگر آنها آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند آنها را در بخش اداری بگذار.
و: اگر آنها در حال خوابند، آنها را در بخش حراست بگذار.
ز: اگر آنها آجرها را تکه تکه کرده اند آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذار.
ح: اگر آنها بیکار نشسته اند آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذار.
ط:اگر آنها سعی می کنند آجرها ترکیبهای مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذار.
ی: اگر آنها اتاق را ترک کرده اند آنها را در قسمت بازاریابی بگداز.
ك: اگر آنها به بیرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذار.
ل: اگر آنها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند: بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها، به آنها تبریک بگو و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بده.

( اين ها را هم آيدين-ك اضافه مي كند:

م: اگر آجرها را قايم كرده اند، در بخش فروش بگذار.
ن: اگر با آجرها دومينو بازي مي كنند، در بخش لجستيك و زنجيره تامين بگذار.
س: اگر آجرهاي شكسته را جدا مي كنند(و يا به نحوي به آجرهاي شكسته تبديل مي كنند)، در بخش مزايده ضايعات بگذار.
ع: اگر طرز برداشتن آجرها را طوري كه كمر درد نگيرد، به ديگران ياد مي دهند و همچنين در حال درمان مجروحان و تلفات بخش اداري هستند، در بخش HSE بگذار.
ف: اگر در حال تغيير دادن آجر به چيزي كه هيچيك از خواص آجر را ندارد ولي در عين حال اسمش را بگذارند:"آجر مدل جديد"، بگذار در بخش R&D يا تحقيقات و توسعه محصولات.
ض: اگر در حال ريختن آجرها به بيرون هستند، بگذار در بخش صادرات
ق: اگر با آجرها در حال درست كردن اهرام ثلاثه مصر هستند، يك قسمت من درآوري به اسم بخش تعالي سازماني و efqm درست كن، موميايي شان بكن و در آنجا بگذار.

... ديگر تفريح كافي است! حالا اصل انگليسي متن را جهت تقويت زبانتان هم كه شده، بخوانيد‌‍؛ البته اين را هم بگويم كه گوگلش هم كردم؛ انگار قسمت آخرش كه احتمالا اصلا به درد ايراني جماعت نمي خورد(!) توسط مترجم دچار خودسانسوري شده كه بنده زحمت ترجمه اش را تقبل كردم:


نهايتا، اگر آنها خودشان را با آجرها محصور كردند، به نحوي كه نه ديده شوند و نه صدايي از آنها به گوش كسي برسد، بگذار در دولت! )


HOW TO PROPERLY PLACE NEW EMPLOYEES

1. Put 400 bricks in a closed room.
2. Put your new employees in the room and close the door.
3. Leave them alone and come back after 6 hours.

Then analyze the situation:
a. If they are counting the bricks put them in the Accounting Department.
b. If they are recounting them, put them in Auditing.
c. If they have messed up the whole place with the bricks, put then in Engineering .
d. If they are arranging the bricks in some strange order, put them in Planning.
e. If they are throwing the bricks at each other, put them in Operations.
f. If they are sleeping, put them in Security.
g. If they have broken the bricks into pieces, put them in Information Technology.
h. If they are sitting idle , put them in Human R esources .
i. If they sa y they have tried different combinations, they are looking for more, yet not a brick has been moved, put them in Sales.
j. If they have already left for the day , put them in Marketing.
k. If they are staring out of the window , put them in Strategic Planning .
l. If they are talking to each other, and not a single brick has been moved, congratulate them and put them in Top Management.

Tuesday, December 18, 2007

A Real Team Work

كار تيمي بدون توضيح
يكي از كارشناسان مستعفي بخش كنترل كيفيت مي گفت يك نفر كار مي كنه و پونصد نفر ريپورت و گزارش مي دهند! احتمالا يكي از مصاديقش همين عكس است كه مي بينيد

Saturday, December 8, 2007

تكنيك پاسخ تصادفي شده

مساله زير(مساله 2/101 كتاب آمار رياضي جان فروند) برايم خيلي جالب بود و از حل كردن آن واقعا لذت بردم. مي توان گفت كاربردهاي احتمال (به ويژه در زمينه منابع انساني) چنين مواقعي مشخص مي شود:

براي دريافت پاسخ سؤالهاي حساسيت برانگيز غالبا از روشي كه به تكنيك پاسخ تصادفي شده(The Randomized Response Techniques) موسوم است استفاده مي كنيم. فرض كنيد كه مثلا بخواهيم درصد دانشجويان يك دانشگاه بزرگ آمريكايي را كه سيگارX مي كشند تعيين كنيم. 20 كارت تهيه كرده و روي 12 كارت مي نويسيم:"من حداقل هفته اي يك بار سيگارX مي كشم". عدد 12، عددي اختياري است. روي بقيه كارتها مي نويسيم: "من حداقل يكبار در هفته سيگارX نمي كشم". آنگاه از هر دانشجو(مربوط به نمونه) مي خواهيم يكي از 20 كارت را به تصادف انتخاب كند و بدون افشاي پاسخ روي كارت، پاسخ "آري" يا "نه" بدهد.

الف) بين احتمال اينكه دانشجويي پاسخ "آري" بدهد و احتمال آنكه دانشجويي كه به تصادف از اين دانشگاه انتخاب شده است، حداقل هفته اي يك بار سيگارX بكشد، رابطه اي به دست آوريد.
ب) اگر 106 نفر از 250 دانشجو& تحت اين شرايط، پاسخ "آري" بدهند، از نتيجه قسمت (الف) و از 250 / 160 به عنوان برآورد احتمال اينكه دانشجويي پاسخ "آري" بدهد استفاده، و احتمال آنكه دانشجويي كه به تصادف از اين دانشگاه انتخاب شده است، حداقل هفته اي يك بار سيگارX بكشد، را برآورد كنيد.

حل:

الف)
هر دانشجويي كه كارت را بر مي دارد يا حالت M دارد و يا ´ M كه از اين فرض به عنوان شرط در پاسخ دادن استفاده مي كنيم و با توجه به شكل بالا و استفاده از قاعده احتمال كل يا قاعده حذف مي توان گفت:

P(Y) = P(M).P(Y|M) + P(M´).P(Y|M´) , P(M´) = 1- P(M)

P(Y) = P(M) * (3/5) + (1-P(M)) * (2/5)
5.P(Y) = P(M) + 2
P(M)=5.P(Y) – 2
ب)
با استفاده از رابطه به دست آمده، خواهيم داشت:

P(M) = 5 * (106 / 250 ) – 2 = 0.12

امتيازدهي به وبلاگ

لطفا پس از بازديد، به اين وبلاگ امتياز دهيد: (لينك مستقيم صفحه امتيازدهي)